Uzaleznienie od gier

Uzależnienie od pornografii to patologiczne zachowanie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na wszelkim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego wykazuje się samym sposobem na osiągnięcie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z dodatkową przestaje być dlań dobry. Nie trzyma nic niestosownego w przypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czy jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem przechodzimy do czynienia dopiero potem, gdy cały harmonogram dnia chciany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji płynącej z chronicznego przyglądania się materiałom pornograficznym. Osoba odpowiadająca na uzależnienie od pornografii angażuje się oglądaniem pornografii chociażby w porach pracy lub w ciągu, jaki powinna spędzić na myśli bądź tworzeniu innych obowiązków. Leczenie przedstawia się odpowiednim rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci opiekę nad własnym trwaniem oraz patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może przynieść spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zazwyczaj nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie istnieje wówczas obecnie uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który zaczyna panować nad każdymi innymi elementami bycia danej firmy. Daje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupę osób rozpoczyna dopiero po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych szybko nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zdobyć w życie osobiste myśli, jakie mogą zaprezentować się niebezpieczne dla różnych ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w bycie otrzeźwić seksoholika z zamiłowania od pornografii i złożyć mu przyczyny koniecznej do złożenia się o usługę do seksuologa.